ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА Относно: Изпълнение на Бюджета на ОУ “Отец Паисий“ с. Георги Дамяново към 30.06.2023 г.

/ юли 14, 2023/ Бюджет

Share this Post